missie & visie

Speels. Energiek. Verbindend.

Het Laagland staat bekend om heldere, inhoudelijke en gelaagde voorstellingen waarin kinderen én volwassenen zichzelf en elkaar herkennen en gespiegeld zien. Bij iedere ontmoeting met publiek staat het samenbrengen van wat ons als mensen verbindt centraal. Deze voor ons wezenlijke verbinding tussen jong en oud vormt de drijfveer bij alle keuzes die Het Laagland maakt. Het stuurt de artistieke noodzaak om altijd dóór te zoeken naar de (groei)kern van een verhaal. Of dat nu gebaseerd is op een klassiek epos of op een regionaal gemeenschapsverhaal. Het vormt de essentie van onze zoektocht naar een inventieve vormgeving die zo transparant mogelijk is. Het bevestigt onze keuze voor ensemblevorming, waarin onze acteurs met hun spelenergie elkaar én het publiek versterken.

De Laagland-magie ontstaat bij de acteurs en slaat over naar het publiek. Vanuit onze loyaliteit aan het kinderperspectief leggen we alle focus op dat wat voor iedere mens wezenlijk is.

Stedelijke cultuur regio zuid

Het Laagland werkt sinds de oprichting in 2000 ín en vanuit Limburg. Hier is ons gezelschap met hart en ziel geworteld. Hier realiseren we naast onze tourneevoorstellingen tal van bijzondere lokale en regionale projecten. We laten ons, in een verdere samenwerking met schrijvers Benny Lindelauf (Sittard 1964) en Annet Bremen (Landgraaf, 1989) inspireren door Limburgse löss als verhalengrond. Limburg is onze schatkamer; doordrenkt van bijzondere (speel)plekken en verhalen die verbonden zijn met grenzen, identiteit, tradities en grote transities. Dit inspireert tot het overbrengen en theatraal vertalen van de betekenis van deze verhalen. Waar beter dan in onze eigen regio, kunnen we rechtstreeks met ons publiek communiceren en co-creëren. Hier intensiveren we ons contact met het onderwijs en verbinden we ons aan nieuwe partnerschappen.

Met culturele partners zoals Toneelgroep Maastricht, Opera Zuid en phillharmonie zuidnederland bouwen we gezamenlijk verder aan de versterking van het culturele klimaat in Zuid-Limburg, zowel voor publiek als voor makers. We trekken ons niet terug in onze regio, integendeel: we verbinden Limburg met de wereld en andersom. Deze beweging past binnen de trend van glocalisering waarbij vanuit de eigen regio direct internationale verbindingen worden aangegaan. Vandaar dat de keuze voor Limburg vanzelfsprekend ook een keuze voor de Euregio is.

Talentonwikkeling

Het Laagland biedt ruimte aan jonge, zelfstandige makers met hart voor een jong of onervaren theaterpubliek om hun eigen handtekening te ontwikkelen. Wij bieden artistieke coaching, zakelijke en facilitaire ondersteuning en zetten ons netwerk in voor vervolgkansen. In samenwerking met VIA ZUID, netwerkorganisatie voor talentontwikkeling in Limburg, leggen we het accent op jonge makers die de ambitie hebben om vanuit Limburg een rol te spelen. Als coöperatiepartners van VIA ZUID committeren ook de Gemeente Sittard-Geleen en De Domijnen zich aan de ontwikkeling en presentatie van talentvolle podiumkunstenaars voor jonge publieksgroepen, met Inèz Derksen als artistiek mentor.

Theaterwerkplaats Jong Laagland

In onze thuisbasis Sittard-Geleen hebben we een bijzondere troef: wekelijks verstevigen 60 kinderen en jongeren onder leiding van een team aan theatermakers in onze studio’s hun talent. In samenwerking met de collega’s van LEF bieden we jongeren die nog meer willen met TLNT een verdiepend programma dat wordt ondersteund door de gemeente Sittard-Geleen. Naast de wekelijkse theaterrepetities is er aandacht voor gezamenlijk voorstellingsbezoek en masterclassweekenden. Jong Laagland ontwikkelt zich tot een kweekvijver waaruit Limburgse jongeren doorstromen naar onze eigen professionele locatieproducties én naar het landelijk kunstvakonderwijs. Dat heeft al talent opgeleverd dat als professional terugkeert bij Het Laagland.