organisatiestructuur

Het Laagland is een van de negen jeugdtheatergezelschappen in de landelijke culturele basisinfrastructuur en wordt structureel ondersteund door het Ministerie van OCW en de Provincie Limburg. Sittard-Geleen is sinds de oprichting in 2000 onze thuisbasis. Het Laagland is een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het bestuur wordt gevormd door Simone Mager (algemeen directeur) en In├Ęz Derksen (artistiek directeur). De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

- Hans Gubbels (voorzitter)
- Margreet Vriesema-Abels
- Hans Straat
- Dorine Cremers