over ons

Het Laagland maakt theater waar je van groeit.

Het Laagland is dé jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek verrijkt met eigenzinnig kwaliteitstheater dat kinderen serieus neemt, jongeren prikkelt en volwassenen ontroert. We spreken ons publiek aan op de kracht van hun verbeelding en op hun inlevingsvermogen. Met herkenbare verhalen die gaan over de complexiteit van (op)groeien en je eigen plek in de wereld innemen. We moedigen aan verder te kijken dan de wereld die je al kent.

Missie & Visie

Het Laagland maakt theater waar je van groeit. We moedigen kinderen en volwassenen aan hun eigen drijfveren te ontdekken en op eigen veerkracht te vertrouwen. Wie ben jij en hoe voel jij je thuis in deze wereld?

We gunnen elk kind, ieder mens de ervaring dat je ertoe doet en dat je gezien en gehoord wordt zoals je bent.
De verbinding tussen jong en oud vormt de drijfveer bij alle keuzes die wij maken. Vanuit de overtuiging dat we meer van elkaar te leren hebben dan we voor mogelijk houden, zoeken we vanuit het kinderperspectief door tot we de kern van een verhaal of thema raken die voor alle leeftijden, afkomst of overtuigingen van waarde is.

Stedelijke cultuur regio zuid

Het Laagland werkt sinds de oprichting in 2000 ín en vanuit Limburg. Hier is ons gezelschap met hart en ziel geworteld. Hier realiseren we naast onze tourneevoorstellingen tal van bijzondere lokale en regionale projecten. We laten ons, in een verdere samenwerking met schrijvers Benny Lindelauf (Sittard 1964) en Annet Bremen (Landgraaf, 1989) inspireren door Limburgse löss als verhalengrond. Limburg is onze schatkamer; doordrenkt van bijzondere (speel)plekken en verhalen die verbonden zijn met grenzen, identiteit, tradities en grote transities. Dit inspireert tot het overbrengen en theatraal vertalen van de betekenis van deze verhalen. Waar beter dan in onze eigen regio, kunnen we rechtstreeks met ons publiek communiceren en co-creëren. Hier intensiveren we ons contact met het onderwijs en verbinden we ons aan nieuwe partnerschappen.

Met culturele partners zoals Toneelgroep Maastricht, Opera Zuid en phillharmonie zuidnederland bouwen we gezamenlijk verder aan de versterking van het culturele klimaat in Zuid-Limburg, zowel voor publiek als voor makers. We trekken ons niet terug in onze regio, integendeel: we verbinden Limburg met de wereld en andersom. Deze beweging past binnen de trend van glocalisering waarbij vanuit de eigen regio direct internationale verbindingen worden aangegaan. Vandaar dat de keuze voor Limburg vanzelfsprekend ook een keuze voor de Euregio is.

Talentonwikkeling

Het Laagland biedt ruimte aan jonge, zelfstandige makers met hart voor een jong of onervaren theaterpubliek om hun eigen handtekening te ontwikkelen. Wij bieden artistieke coaching, zakelijke en facilitaire ondersteuning en zetten ons netwerk in voor vervolgkansen. In samenwerking met VIA ZUID, netwerkorganisatie voor talentontwikkeling in Limburg, leggen we het accent op jonge makers die de ambitie hebben om vanuit Limburg een rol te spelen. Als coöperatiepartners van VIA ZUID committeren ook de Gemeente Sittard-Geleen en De Domijnen zich aan de ontwikkeling en presentatie van talentvolle podiumkunstenaars voor jonge publieksgroepen, met Inèz Derksen als artistiek mentor.

Theaterwerkplaats Jong Laagland

In onze thuisbasis Sittard-Geleen hebben we een bijzondere troef: wekelijks verstevigen 60 kinderen en jongeren onder leiding van een team aan theatermakers in onze studio’s hun talent. In samenwerking met de collega’s van LEF bieden we jongeren die nog meer willen met TLNT een verdiepend programma dat wordt ondersteund door de gemeente Sittard-Geleen. Naast de wekelijkse theaterrepetities is er aandacht voor gezamenlijk voorstellingsbezoek en masterclassweekenden. Jong Laagland ontwikkelt zich tot een kweekvijver waaruit Limburgse jongeren doorstromen naar onze eigen professionele locatieproducties én naar het landelijk kunstvakonderwijs. Dat heeft al talent opgeleverd dat als professional terugkeert bij Het Laagland.