Plannen en bestuursverslagen

Hier vind je onze bestuursverslagen, jaarrekeningen en ons cultureel ondernemingsplan voor 2021-2024.

Cultureel Ondernemingsplan 2021-2024

Er zijn twee dingen die ouders hun kinderen moeten meegeven: wortels en vleugels. (vrij naar Goethe)


'Wortels en vleugels' is de titel van het cultureel ondernemingsplan dat Het Laagland heeft geschreven voor de periode 2021-2024. In dit document lees je onder andere onze missie en visie, onze artistieke uitgangspunten voor de komende vier jaar en het activiteitenplan zoals opgesteld in 2020.

Dit plan is geschreven vóór de coronapandemie zijn intrede treedt. De mogelijke uitvoering en planning van projecten kan (mede) daarom dus altijd afwijken.

Lees 'Wortels & Vleugels'. 

 

 

bestuursverslagen

Ieder jaar schrijft Het Laagland een verslag over het afgelopen jaar dat terugblikt op inhoudelijk, organisatorisch en financieel niveau. De verslagen van de afgelopen jaren vind je hieronder.