raad van toezicht

Het Laagland is een van de negen jeugdtheatergezelschappen in de landelijke culturele basisinfrastructuur en wordt structureel ondersteund door het Ministerie van OCW en de Provincie Limburg. Sittard-Geleen is sinds de oprichting in 2000 onze thuisbasis. Het Laagland is een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het bestuur wordt gevormd door Simone Mager (algemeen directeur) en Inez Derksen (artistiek directeur). De actuele leden van de Raad van Toezicht vind je hieronder. 

Inez Derksen (links) & Simone Mager (rechts)

Inez Derksen (links) & Simone Mager (rechts)

simone mager (1968) & inez derksen (1967)

algemeen directeur & artistiek directeur

Simone Mager is sinds 2015 algemeen directeur van Het Laagland. Inez Derksen was in 2001 mede-oprichtster van Het Laagland en is op dit moment artistiek directeur. 

Nevenfuncties Simone Mager:
* Lid bestuur Podium BLOOS
* Lid Raad van Toezicht VIA ZUID

Nevenfuncties Inez Derksen:
Geen

mevr. m. kogeldans

Voorzitter

mevr. m. dekkers

lid

dhr. o. el khader

lid

Datum aanstelling:
06-05-2021

Meer info over deze nieuwe bestuursleden volgt binnenkort. Een nieuwsbericht over hun toetreden is hier te vinden.

mevr. d.g.p. cremers (1965)

VICE-Voorzitter

 

Datum aanstelling:
10-11-2016

Einde (eerste) termijn:
09-05-2021

Nevenfuncties:
* Algemeen directeur Stichting Schippers&VanGucht
* Lid Raad van Toezicht Festival Karavaan
* Voorzitter Stichting Nachtgasten
* Bestuurslid Stichting Via Berlin

mevr. c.r.m.g. vriesema-abels (1957)

lid / vertrouwenspersoon

 

Datum aanstelling:
30-10-2017

Einde (eerste) termijn:
29-04-2022

Nevenfuncties:
* Teamleider & seniordocent De Nieuwste Pabo
* Bestuurslid LOPON2

mevr. a.c.m. doversmann (1980)

lid financiële commissie

 

Datum aanstelling:
20-09-2018

Einde (eerste) termijn:
19-03-2023

Nevenfuncties:
* Education/Research Officier, School of Business and Economics, Maastricht University
* Lid ondersteuningsplanraad samenwerkingsverband passend onderwijs Maastricht-Heuvelland

dhr. r. bahadin (1988)

lid financiële commissie

 

Datum aanstelling:
1-1-2019

Einde (eerste) termijn:
1-5-2024

Nevenfuncties:
* Functie Adviseur Financieel Management bij Gemeente Roermond
* Lid Juniorkamer JCI Roermond