Scholen

Theater waar je van groeit

Missie van Het Laagland 
Met onze tourneeproducties, klassenvoorstellingen en locatietheater zorgen we, al spelend, vertellend en verbeeldend, voor herkenning en verwondering.

Door kinderen en volwassenen aan te spreken op de kracht van hun eigen verbeelding en inlevingsvermogen, moedigen we ze aan om verder te kijken dan de wereld die ze al kennen en verder te komen op weg naar wie ze zijn, wat ze kunnen en waar ze voor willen gaan.

Het Laagland & het onderwijs
Onze Laagland missie past goed bij het kerndoel ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ geformuleerd door het SLO voor het primair onderwijs, maar ook bij de 21e eeuwse vaardigheden over wat kinderen nu moeten leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21e eeuw.

'Cultuureducatie met Kwaliteit' is een belangrijk impuls om kunst en cultuur tot een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. We werken intensief samen met scholen, centra voor cultuureducatie en andere cultuurinstellingen.

Educatie & verkoop
Meer informatie over schoolvoorstellingen in het theater of in een mobiele theatertruck bij school? Of over onze andere programma's?
 

Neem contact op met Mirjam Stam of bel naar 046 400 7273 (aanwezig di t/m vr)