Klasse Theater lanceert nieuw educatief aanbod

12-04-2015
Vanaf januari 2016 testen vijf Nederlandse jeugdgezelschappen hun nieuwe educatieve concepten, die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, bij het onderwijs. De educatieve concepten zijn het resultaat van het project Klasse Theater, waarin de jeugdgezelschappen Het Laagland, de Stilte, Holland Opera, Het Houten Huis en Kwatta samenwerken.

De jeugdgezelschappen ontwikkelden de educatieve concepten in co-creatie met scholen, regionale belanghebbenden en een aantal fondsen, waaronder het Fonds voor Cultuurparticipatie. Doel van het project Klasse Theater is het educatieve aanbod van de gezelschappen en de vraag van het onderwijs dichtbij elkaar te brengen.

Vanuit passie
De vijf jeugdgezelschappen, verspreid over heel Nederland, werken vanaf begin 2015 samen en lanceren vanaf januari 2016 hun plannen in de praktijk. De manier waarop het educatieve aanbod van jeugdgezelschappen en de vraag van het onderwijs bij elkaar komen is veranderd. Vijf gezelschappen werken daarom samen om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. In een vorig project werkten de vijf gezelschappen al succesvol samen. Zij speelden voorstellingen in elkaars theater en bereikten daarmee duizenden kinderen in verschillende regio’s in Nederland. In januari 2015 kreeg deze samenwerking ook op het vlak van educatie invulling: in het project Klasse Theater. Ontstaan vanuit de gezamenlijke passie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. We staan nu aan de vooravond van de concrete invulling van de plannen.

Aanpak van Het Laagland
Het Laagland richt zich vanuit haar motto 'theater waar je van groeit' op vernieuwing van haar educatie-aanbod op school door theater juist ook los van voorstellingsbezoek in te zetten als groeimiddel. In Expeditie Binnenland reizen groep 5 en 6 onder begeleiding van onze theaterdocenten af naar hun binnenwereld om dromen en talenten in kaart te brengen. Spelenderwijs kennismaken met ieders eigenheid en eigenwaarde staat hierbij voorop en vormt de basis van waaruit ieder kind zich met groeiend zelfbewustzijn leert verhouden tot andere kinderen, de naaste omgeving en de grote buitenwereld die net als het leven zelf voortdurend in beweging en verandering is.
Net als de andere gezelschappen test Het Laagland de concepten voor nieuwe activiteiten in de regio. Met de feedback worden de concepten verbeterd en zullen deze nog beter aansluiten op de vraag van het onderwijs.

Meer weten over het project Klasse Theater en de aanpak van de andere jeugdgezelschappen? Kijk dan op de projectwebsite www.klassetheater.org.