NIEUW THEATERAANBOD VOOR BASISONDERWIJS

Expeditie Binnenwereld klaar

08-05-2017
Vijf jeugdgezelschappen hebben, in co-creatie met leerkrachten en kinderen uit het primair onderwijs, nieuwe cultuureducatievormen ontwikkeld. Deze nieuwe lesvormen sluiten beter aan bij het onderwijs en dragen bij aan de persoonlijke en culturele ontwikkeling van kinderen. Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen theatergezelschappen Het Laagland, Kwatta, De Stilte, Het Houten Huis en operagezelschap Holland Opera.

In het project Klasse Theater ontwikkelde Het Laagland samen met vier andere jeugdgezelschappen en scholen nieuwe lesvormen. Vijf over Nederland verspreide jeugdgezelschappen constateerden dat de aansluiting met het onderwijs soms moeizaam verliep. Nieuw aanbod van cultuureducatie kon het beste in co-creatie met de scholen worden ontwikkeld. Ieder gezelschap heeft hier haar eigen invulling aan gegeven en werkvormen samen met scholen uitgewerkt. Klasse Theater is een landelijk project, waarin door middel van co-creatie met de eindgebruikers (leerkrachten en kinderen) nieuwe educatievormen zijn bedacht en getest. Daardoor sluit het aanbod naadloos aan op de behoeften van de basisscholen en de kinderen.

Expeditie Binnenwereld
Het Laagland ontwikkelde Expeditie Binnenwereld, een theaterproject in de klas, samen met en voor basisscholen, en heeft een looptijd van circa tien weken. In deze tien weken leren kinderen van groep 5 en 6 zich bewust te worden van hun talent en karakter en verder te kijken dan de wereld die ze al kennen. Doel is dat kinderen hun eigen binnenwereld beter leren kennen. Ze leren beter met hun talenten en knelpunten om te gaan en zich in te leven in de ander. De bezoeken van Kaat & Keet hebben de vorm van interactief theater waarbij het versterken van de verbeeldingskracht en het inlevingsvermogen centraal staan. Iedere theaterles wordt vooraf gegaan door een filmpje, waarin Kaat & Keet het thema van de komende les toelichten en een creatieve opdracht geven, die de leerkracht met de klas voorbereidt. In de klas vindt per thema een nagesprek plaats onder leiding van Kaat & Keet.

Avontuur
In Expeditie Binnenwereld komen Kaat & Keet op expeditie in de klas. Kaat praat en Keet weet en als geen ander weten ze de verbeelding van de leerlingen te prikkelen. Samen met de leerlingen gaan ze op avontuur naar ieders binnenwereld. Daar ontmoet iedereen zijn eigen draken, vinden ze hun moed en leren ze dat het belangrijk is om jezelf te zijn en daar ook voor te staan. Deze expeditie is opgebouwd rond belangrijke Laagland-personages: Joris de Drakentemmer, Robin Hood en Peter Pan. Dat levert de volgende drie thema’s op:  1.Draken in je hoofd, 2. De moed van Robin Hood, 3. Alles mag, want het is Peter Pan Dag! Expeditie Binnenwereld is ontwikkeld en klaar voor afname door de basisscholen, in eerste instantie in Limburg.

Het Laagland
Het Laagland maakt theater waar je van groeit en is een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt voor de hele familie. Het Laagland staat voor eigenzinnig kwaliteitstheater dat kinderen serieus neemt, jongeren prikkelt en volwassenen ontroert.

Meer informatie over Expeditie Binnenwereld kun je onder Scholen op deze website lezen of in het filmpje bekijken, of neem contact op met Mirjam Stam via mirjam@hetlaagland.nl, tel. 046-4007273. De partners van Klasse Theater geven uitleg over het project in het YouTube-filmpje of op www.klassetheater.org. Klasse Theater werd mede mogelijk door het Fonds voor Cultuurparticipatie en FONDS21. Expeditie Binnenwereld van Het Laagland is in co-creatie met het onderwijs ontwikkeld en werd ondersteund door SIEN megaLAB 21e eeuwse vaardigheden, en getest bij Stichting Kindante. Concept Expeditie Binnenwereld: Hanneke Jonkers-Schoenmaeckers.