Raad voor Cultuur geeft positief advies over Het Laagland

Ook in 2021-2024 wordt Het Laagland als 'onmisbare schakel' gezien in het Limburgs cultuurlandschap

05-06-2020
Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. Op 4 juni bleek Het Laagland, na de eerdere uitstekende beoordeling door Cultuurtank Limburg, positief beoordeeld door de Raad voor Cultuur. Hierdoor krijgt ons gezelschap opnieuw landelijke steun voor de plannen in 2021-2024.

Op donderdagmiddag 4 juni werd er door onze teamleden - op afstand - geproost. Het Laagland is dankbaar en trots op het advies dat de Raad voor Cultuur heeft uitgesproken over het gezelschap, dat ook in de BIS (Basisinfrastructuur) de komende vier jaar een mooie plek inneemt. Graag delen we enkele citaten uit het advies:

“Doordat Het Laagland hoogwaardig professioneel jeugdtheater aanbiedt op multimediale platforms en omdat zij zich de komende periode nog sterker tot haar regio verhoudt, ziet de raad haar als een onmisbare schakel in het kunst- en cultuurlandschap van de zuidelijke provincie.”

“De raad vindt de artistieke kwaliteit van de producties goed en is enthousiast over de nieuwe plannen. De instelling neemt in de komende periode vaker persoonlijke verhalen als uitgangspunt voor de producties. Dit ziet de raad als een positieve ontwikkeling, passend bij de huidige tijd." 

De hele beoordeling is hier te lezen

Dankzij dit advies voelt Het Laagland zich gesterkt om met volle kracht de plannen voor de komende vier jaar te realiseren, net als de verantwoordelijkheid om als BIS-gezelschap zzp-makers en jong talent nog meer dan anders te blijven ondersteunen en samen op te trekken in deze heftige tijden.