Zuidzone voortgezet t/m december 2023

Financiële ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie

07-10-2022
We zetten onze theatrale groeikracht sinds 2020 in binnen de wijk Geleen-Zuid tijdens het project Zuidzone. Onze theatermakers ontmoeten vanuit hun eigen appartement in de Wagenaarsflat wijkbewoners. Ze luisteren naar verhalen, dromen en verlangens en wisselen uit wat hen onderscheidt en juist verbindt. Samen bedenken en organiseren ze projecten met theater en muziek, maar soms ook met radio, fotografie, VR, beeldende kunst, tuinieren of koken.

 

Dankzij financiële steun vanuit de regeling Samen Cultuur Maken van het Fonds voor Cultuurparticipatie kan het project worden voortgezet t/m december 2023. Onze directeur Simone Mager, artistiek directeur Inez Derksen en matchmaker Elise de Ruiter kwamen op donderdag 6 oktober samen met Janine Godderij & Tom van Vliet van woningcorporatie ZOwonen in het Laagland-appartement in Geleen-Zuid. Samen bespraken ze hoe Het Laagland en ZOwonen zich door deze financiële steun in de toekomst nog meer kunnen inzetten om de leefbaarheid in Geleen-Zuid te versterken.