Links en literatuur

Links en literatuur over Keti Koti

Boeken

 • Keti Koti - Janice Deul
 • Witte onschuld - Gloria Wekker
 • Hallo witte mensen - Anousha Nzume
 • De reis van Syntax Bosselman - Arend van Dam
 • Als ik luister - Glenn Helberg
 • Echo - Neske Beks
 • Wij slaven van Suriname - Anton de Kom
 • De slavernij in oost en west - Pepijn Brandon e.a.
 • Gids slavernijverleden - Dineke Stam e.a.
 • Slavernij herbezien - Nancy Jouwe e.a.
 • De tolk van Java - Alfred Birney
 • Daar werd wat gruweljks verricht - Reggie Baay Revolusi - David van Reybrouck
 • Roofstaat - Ewald Vanvugt
 • Jaguarman - Raoul de Jong
 • Slavernij - Boek bij de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum
 • De voormoeders - Suze Zijlstra
 • Wie zijn mijn voorouders? - Elsbeth Stoker e.a. 

Documentaires

Artikelen en series

Podcasts en video's