Tot aan de stoep / en verder 10

음악을 통해 휴식

Soms is het lastig om rust te vinden in een drukke flat vol mensen en geluiden.
Nath had er moeite mee om de de rust in hemzelf te vinden, totdat hij iets ontdekteā€¦

Luister mee om te horen wat Nath tot rust brengt.