Tot aan de stoep / en verder 11

Als je beter naar mij kijkt

We doen ons allemaal wel eens stoerder voor dan we eigenlijk echt zijn. Maar wat blijft er over als je alleen bent, in een leeg appartement?