Tot aan de stoep / en verder 13

Alsof je leven ervan afhangt

We verzoeken je om dit fragment als allerlaatste te beluisteren. Ergens waar je even stil kunt staan en kijken. Boven in de flat kijkend naar beneden. Of van onder kijkend naar de flat.