Tot aan de stoep / en verder 4

Stank voor dank

Hier komt niet maandelijks een vuilniswagen langs. Nee, hier is het iedere dag ‘vuilnis-dag’. Misschien zelfs wel ieder uur. Een stoet van mensen die het vuilnis weg komen brengen: een vuilnis-parade!