Tot aan de stoep / en verder 6

Kopje koffie in de brand

We vroegen de bewoners welke tips ze ons zouden geven als wij hier zouden komen wonen. In dit audiofragment delen we deze verhalen en adviezen. Ook nemen we je mee in wat wij zelf zagen. We sluiten af met een blik op de toekomst vanuit de nieuwe generatie.