Tot aan de stoep / en verder 8

Boven, onder en naast elkaar

Honderd huizen en nog meer levens die zich in deze flat tegelijkertijd afspelen.
Wat gebeurd er hier allemaal op hetzelfde moment?
Een muziekstuk van verschillende levens en hoe deze, soms, voor een kort moment even samen vallen.