Tem je eigen Draak

Interactief theaterproject in de klas

TEM JE EIGEN DRAAK

  • groep 5 t/m 7
  • speelperiode: gedurende het schooljaar

Een speciale drakentemmer komt op expeditie in de klas. Er moeten nieuwe kinderen gescout worden voor de zeer geheime drakenopleiding. Ze gaan samen op expeditie naar het Wie Wat Waar Woud. Daar leren ze (hun) draken herkennen, temmen en ze ontspannen. Zo ontdekken ze meer over zichzelf, maar ook over de rest van de klas.

Doel is dat kinderen hun eigen binnenwereld beter leren kennen. Ze leren grenzen (her)kennen en aangeven, samenwerken, negatieve gedachten (je eigen draken zoals pestgedrag en onzeker zijn) om te zetten in positieve (hoe ga je er zelf mee om) en ze leren elkaar daar ook op aan te spreken en vooral te helpen.

Bij dit interactieve theaterproject staan het versterken van de verbeeldingskracht en het inlevingsvermogen centraal. Er worden suggesties gedaan hoe de leerkracht bepaalde oefeningen opnieuw in kan zetten om leerlingen op theatrale wijze de beginselen van hoe met elkaar om te gaan te leren.

Tip: dit theaterproject is ook goed in te zetten in klassen waar de groepsdynamiek ondersteuning nodig heeft of als alternatief voor een weerbaarheidstraining of een pestproject.

Thema's
- Je eigen draken (onzekerheden) kunnen benoemen
- Onzekerheden van anderen herkennen
- Met je eigen onzekerheden en die van anderen om leren gaan

Kerndoelen
34 > sociale en emotionele ontwikkeling > opkomen voor jezelf > rekening houden met anderen
37 > samenleven, waarden en normen
54 > muziek, taal en spel > verkenning, luisteren, kijken, spelen
57 > beweging en spelvormen ervaren en uitvoeren

Praktische info
Groep: 5 t/m 7
Inhoud: voorbereidende opdracht voor in de klas en 1 dagdeel theaterworkshop
Duur: 1 dagdeel van 9.00-12.00 uur en nagesprek met tips voor leerkrachten
Kosten: € 285 | Te boeken via Het Laagland 
Info: afdeling educatie