Wil je een snoepje?

Een poëtische handleiding om niet te verdwijnen

WIL JE EEN SNOEPJE?

  • groep 7 t/m 8
  • najaar 2022

Zomaar drie meisjes op een bankje. Het is vakantie en er gebeurt helemaal niets. Totdat een van hen zegt: "Als een vreemde vraagt of je een snoepje wil… wat doe je dan?"

De voorstelling snijdt aan waar iedereen weleens over nadenkt maar niemand graag over praat: de angst om meegenomen te worden. Het is een uitnodiging aan kinderen, ouders en leerkrachten om het daar juist wél over te hebben. Wil je een snoepje is een poëtische handleiding om niet te verdwijnen maar juist dapper te verschijnen!

Thema's
- nee durven zeggen en grenzen kunnen aangeven
- leren vertrouwen op je eigen kompas

Kerndoelen
34 > sociale en emotionele ontwikkeling > opkomen voor jezelf > rekening houden met anderen
37 > samenleven, waarden en normen
54 > muziek, taal en spel > verkenning, luisteren, kijken, spelen

Educatiemateriaal
Scholen ontvangen voorafgaand aan de voorstelling een educatieve video waarin de actrices het thema van de voorstelling introduceren. Na afloop van de voorstelling volgt een tweede educatie video waarin dieper op het thema van de voorstelling wordt ingegaan.

Daarnaast wordt inspiratiemateriaal aangereikt dat leerkrachten handvatten biedt om op creatieve wijze met de thematiek van de voorstelling aan de slag te gaan. Prikkelende doe-opdrachten voor in de klas laten de beleving van de voorstelling verder beklijven en brengen verdieping aan. 

Speellijst Limburg

  • De Domijnen Sittard | 31 oktober en 1 november | Boeken bij De Domijnen.
  • Kumulus Maastricht | 18 november | Boeken bij Kaleidoscoop.
  • Theater Heerlen | 29 en 30 november | Boeken bij Parkstad Limburg Theaters: Solange Paulissen.

Praktische info
Duur: 60 minuten | Kosten: prijs per leerling is afhankelijk van regio en theater | Ook te boeken via Het Laagland: Renée van de Schoor.